Hoofddoelstelling

Stichting De GitaarSalon heeft als hoofddoelstelling, het concertante of academische gitaar repertoire meer onder de mensen te brengen en daarmee tevens de musici een podium te bieden.

Na dertien jaar is de vaste locatie op de Westerstraat 217 in Enkhuizen beëindigd. Vanaf maart 2018 is de Gitaarsalon concert serie hervat in Cultureel Centrum de Drommedaris en het Zuiderzeemuseum, met ondersteuning van o.a. het Fonds Podiumkunsten en de Gemeente Enkhuizen. Veranderende tijden vragen om aanpassingen in het beleid en organisatie vorm om het nastreven van de nog steeds actuele doelstelling in de toekomst te kunnen blijven realiseren.

De doelstellingen van Stichting De GitaarSalon zijn:

 • Een podium bieden aan professionele en beginnende gitaristen.
 • Een breed publiek laten kennismaken met de vele stijlen van de akoestische gitaar.
 • Talentontwikkeling van professionele en beginnende gitaristen.
 • Samenwerking bevorderen met andere gitaarpodia, conservatoria, docenten en gerelateerde organisaties.

Concerten

Als basis blijft het gemiddelde van twee concerten per maand gehandhaafd met een gelijkmatige verdeling over de verschillende muziekstijlen.
De professionals maken gebruik van de FPK regeling met de volgende uitkoop bedragen: solo/350, duo/600, trio,kwartet/900. Afwijkingen zijn mogelijk in geval van een bijzonder aanbod en/of combinatie met Workshop of Masterclass.
De basis entree prijs is € 15,00. Incidenteel gaan we bij speciale concerten de entree prijs verhogen om zo te onderzoeken of het publiek bereid is meer te betalen voor bekendere namen/duurdere acts.

Workshops & Masterclasses

Bij de planning van een WS/MC oriënteren we ons eerst op de mogelijkheden van samenwerking met een andere partij of een specifieke doelgroep die we kunnen bedienen.

 • In het 2e kwartaal vindt er jaarlijks een orkest workshop plaats o.l.v. Peter Constant van Stichting Gitaar Orkest Nederland, als voorbereiding op het Gitaarfestival wat in juni word gehouden.
 • Jaarlijks streven we naar minimaal 1 masterclass door een internationale speler om zo ook de contacten met de conservatorium studenten warm te houden.
 • De koppeling Concert/Workshop  nemen we mee in de programmering om zo van te voren te bedenken welke doelgroep we daar mee aanspreken en dus hier als deelnemer mogen verwachten.

De jeugd

Juist omdat de jeugd bij de reguliere concerten nog niet in grote getale van zich laat horen ervaren we de samenwerkingsvormen met zowel de basisscholen, middelbare school RSG, muziekschool MOW als Stichting de Blauwe Schuit als waardevol en op zijn minst een investering in de toekomst.
• Op basisschool de Wegwijzer zijn we als vervolg op de pilot in 2012, in 2013 gestart met een jaarlijks terugkerende 6-weekse cursus gitaarles voor de leerlingen van groep 4. Vanaf 2014 heeft de Wegwijzer aangegeven zelf de kosten te willen betalen om zo mee te investeren binnen hun eigen jaarplanning in de muzikale ontwikkeling van de leerling.(Yippie, 1 schaap over de dam…)
• De voorspeelavonden plannen we steeds de laatste week voor iedere school vakantie. Op de woensdagavond – akoestisch en op de donderdagavond – elektrisch, pop, Singer/Songwriter.
• De examens blijven in juni in concertvorm als onderdeel van het GitaarFestival. Alles tot doel om de leerling een doel/stimulans te geven om zich te bekwamen op de gitaar.

Doelgroepen en samenwerking

We blijven breed inzetten van ‘8-80’. Als Gitaarsalon willen we ons graag breed profileren waarbij kwaliteit niet op zichzelf komt te staan maar zo veel mogelijk gekoppeld word aan een publiek gerichte programmering en presentatie. Virtuositeit, prachtig, maar dan wel ten dienste van een muziekbeleving. In die zin is dat laatste ook zeker één van de criteria die de Gitaarsalon hanteert bij de programmering.

AV activiteit bij Brava nl klassiek en Djazztv
De vele concert opnames die al uitgezonden zijn op zowel Brava als DJAZZtv zijn nog steeds te bewonderen op onze website en de Vimeo en YouTube kanalen van de Gitaarsalon. Daarnaast blijft zowel Stingray Brava als Stingray DJAZZtv de oudere opnames uitzenden en investeren in nieuwe concertopnames. Zijdelings speelt ook hier Stichting Guitar Canon (gelieerd aan St de Gitaarsalon)  een groeiende rol.

Fondsen werving

Vanaf 2012 heeft onze Stichting een enorme sprong voorwaarts  gemaakt in de aanvraag en toekenning van subsidies en schenkingen van Fondsen. Naast de reeds bereikte Fondsen blijven we nieuwe Vermogensfondsen benaderen voor doelgerichte project deelname of ondersteuning in het algemeen. Dit afhankelijk van de doelstelling van het betreffende Fonds. De ontvangen bedragen komen rechtstreeks op de bank rekening van de Stichting terecht en worden conform de toekenning besteed aan het betreffende project.

In 2014 hebben we de ANBI status voor Culturele instellingen toegewezen gekregen.
De interesse van de verschillende Fondsen tot nu toe ervaren wij, naast de feitelijke financiële steun, vooral ook als een blijk van waardering vanuit de samenleving voor ons initiatief en getoonde inzet: we doen het dan wel gratis, maar niet voor niets!

Gitaarfestival Enkhuizen

Na een voorbeeldige start in 2012 vieren we in 2019 al onze 8e editie. Een uniek Gitaarfestival wat we organiseren i.s.m. het Zuiderzeemuseum, Stingray Brava/DJAZZtv en de Nico Nap Foundation.
Een evenement wat gemiddeld zo’n 3000 bezoekers telt, ontleend zijn kracht aan de combinatie van amateur en professionele gitaristen, de diverse muziekstijlen en  de intieme ambiance waar de gitaar voor gemaakt lijkt te zijn. Een familiedag bij uitstek. De groei mogelijkheden zitten vooral in de diversiteit qua aanbod en podia. Ondanks de vele groei opties moeten we waken over de intimiteit.

Platform

Met onze website beogen wij een platform voor de gitaar te zijn waar de bezoeker uitgebreide informatie vindt over zowel onze stichting, de Nationale Gitaaragenda, als vooral ook alles wat gerelateerd is aan de gitaar. Mede door de opzet waar meerdere personen, ieder op hun specialiteit, de website onderhouden, streven we naar een dynamische vorm die de bezoeker zal inspireren om met enige regelmaat terug te komen.
Waar we uiteindelijk naar toe willen is een situatie waarin de verschillende doelgroepen elkaar weten te vinden op www.gitaarsalon.nl als platform. De consument, de uitvoerder (zowel professioneel als amateur), de leerling, de leraar, maar ook de gitaarbouwer, speciaalzaak of concert programmeur. Hoe groter het netwerk, hoe eenvoudiger mooie dingen gerealiseerd kunnen worden.

Organisatie structuur

Qua organisatie streven we de komende jaren naar een grotere groep vrijwilligers en/of bestuursleden die ieder vanuit hun specialisme de kwaliteit binnen de organisatie verhogen om zodoende uiteindelijk de hoofdelijke druk te verminderen. Een meer gestructureerd bestuur waar  ieder zijn verantwoordelijkheid neemt.
Van de volgende rolverdeling word het komende seizoen uitgegaan:

Pieter        Algemeen, Fondsenwerving, subsidies, financiën

 • Programmering
 • Educatie
 • Website (GROEIER, Jasper Graaf, Jeen Kersten)
 • Van den Elst & Partners     (BTW aangifte, Verloning en Jaarrekeningen)

– Tim     PR

 • Nieuwsbrief
 • Dag- en Weekbladen
 • UitinEnkhuizen
 • Sociale Media      

Bart        Vrijwilligers, Techniek

–  Vacature   Financien

Publiciteit

Ondanks de wereldwijde populariteit van het instrument, realiseren we ons ieder jaar weer dat het repertoire en die muziek waar de gitaar ‘voor gemaakt is’ nog steeds slechts bij een kleine groep liefhebbers bekend is. Reden te meer om ons te realiseren dat onze publiciteit kanalen van doorslag gevend belang zijn om ons doel te verwezenlijken en bekendheid te geven aan die onbekende kant van de gitaar.
De kanalen voor de komende jaren zijn:

 • NHDagblad, redacteur Paul Gutter, Faralda Houthuijsen (provincie)
 • Posters en flyers
 • FaceBook pagina
 • Eigen Gitaarsalon YouTube en Vimeo kanaal die veelvuldig bezocht worden.

Door het Gitaarfestival Enkhuizen hebben we de maanden daaraan voorafgaand een dagelijkse promo op Brava, een pagina op de Zuiderzeemuseum website en 250 posters landelijk verspreid over de verschillende gitaardocenten/muziekscholen aangesloten bij de EGTA. Dat is dus ook een belangrijke meerwaarde van een dergelijk evenement!

Podium in Ontwikkeling

Met het succes van de afgelopen jaren mogen we onze inzet beloond zien. Vijftien jaar geleden leek onvoorstelbaar dat we in 2016 een eigen programma op twee TV kanalen zouden hebben. We zijn op de goede weg, maar moeten ons realiseren dat de ontwikkeling door zal moeten gaan om de doelstelling levend te houden. Het ‘Podium voor de Gitaar’ in letterlijke zin is eenvoudig aan te voldoen. In figuurlijke zin als doorgeefluik naar de maatschappij zijn er nog heel wat winstpunten te behalen. Zeker in een samenleving waar de kunsten uit het onderwijs verdwijnen is afwachten geen optie. Als communicatie medium is de Ipad fijn om te hebben, maar met de gitaar kun je iemand zijn: Etre et Avoir.